Academia ASP

ÎMBUNĂTĂȚIREA LEADERSHIPULUI ȘCOLAR ȘI A REZULTATELOR ȘCOLARE

Acest program vă propune o serie de concepte și bune practici menite să îmbunătățească rezultatele școlare ale elevilor și preșcolarilor. La finalul acestui program ne propunem să producem schimbarea prin conștientizarea de către conducătorii unităților școlare a impactului pe care îl au în procesul de îmbunătățire a eficienței și a echității în școală.

Conducerea unei școli este obligată să își axeze acțiunile spre îmbunătățirea învățării și îmbunătățirea rezultatelor școlare. Responsabilitatea conducerii trebuie axată pe următoarele domenii:

 

 • Sprijinirea, evaluarea și dezvoltarea cadrelor didactice. Directorul unei școli trebuie să fie capabil să adapteze învățarea la nevoile locale, la contextul social, să promoveze munca în echipă și să fie implicat în procesul de evaluare și ulterior de perfecționare a cadrelor didactice;
 • Stabilirea obiectivelor și răspunderea pentru modul în care acestea sunt implementate și asumarea responsabilității pentru rezultatele obținute;
 • Gestionarea eficientă a resurselor umane și financiare;
 • Directorul trebuie să depășească granițele propriei școli, să colaboreze cu alte unități de învățământ, să își aducă propriul aport în schimbarea sistemului, să vadă dincolo de rezultatele elevilor din școala sa.
MANAGEMENT ȘCOLAR

Acest program își propune să livreze exemple de bună practică privind conducerea de zi cu zi a unei unități de învățământ. Plecând de la definirea rolului și a responsabilităților conducătorului unei unități de învățământ vom aborda următoarele aspecte în cadrul programului menit să dezvolte abilitățile manageriale ale conducătorilor de școli:

 

 • Managementul strategic în unitățile de învățământ;
 • Managementul resurselor umane, consilierea și coordonarea personalului;
 • Realizarea și controlul bugetar, managementul financiar;
 • Directorul școlar: roluri, stabilirea obiectivelor, planificare strategică;
 • Directorul școlar: comunicare, negociere, gestionarea conflictelor;
 • Managementul calității;
 • Managementul schimbării.
Devino membru