Minuta ședinței CiPP - 01 octombrie 2020
  1. A fost prezentat și aprobat cu votul unanim al membrilor prezenți Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului.
  2. A fost prezentat obiectivul general și temele cheie ce urmează a fi dezbătute în cadrul Consiliului. S-a votat și aprobat în unanimitate modificarea/completarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) ca fiind mai oportună decât elaborarea unui regulament/metodologii distincte pentru învățământul preuniversitar particular.

Documentul poate fi consultat: AICI

Consiliul de organizare instituțională a învățământului preuniversitar particular

Prin Ordinul de Ministru nr. 5628 / 25.09.2020 a fost constituit la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, Consiliul de organizare instituțională a învățământului preuniversitar particular.

Atribuțiile consiliului sunt dezbaterea și elaborarea actelor normative, specifice învățământului particular, precum și monitorizarea aplicării unitare a legislației la nivel național.

Ordinul de Ministru poate fi consultat: AICI

Regulamentul de organizare și funcționare a CiPP

În prima ședință a CiPP din data de 01 octombrie 2020,  a fost adoptat Regulamentul de organizare și funcționare a CiPP. Principalele atribuții ale CiPP  prevăzute în ROF sunt următoarele:

  • Dezbate și formulează propuneri privind modul de aplicare a legislației cadru și a legislației specifice învățământului preuniversitar particular;
  • Elaboreaza proiecte de acte normative și înaintează propunerile Guvernului, Parlamentului și Ministerelor, după caz;
  • Monitorizează aplicarea unitară a legislației specifice învățământului preuniversitar la nivel național;
  • Emite puncte de vedere privind modul de interpretare și aplicare a prevederilor legale în vigoare persoanelor fizice și juridice interesate;
  • Sprijină MEC și structurile acestuia: inspectoratele școlare și ARACIP în crearea unei baze de date complete cu toate unitățile de învățământ preuniversitar particulare din România.
  • Sprijină unitățile particulare de învățământ în relația cu autoritățile de la nivel central și local.
  • Colaborează în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative cu toate instituțiile publice interesate.

Regulamentul CiPP poate fi consultat: AICI

Contribuția fiecărui membru al ASP sau a oricărei persoane fizice sau juridice interesate este foarte importantă pentru noi. Va rugăm să ne scrieți la adresa de email: info@asp-romania.ro

Pentru că demersul nostru are nevoie de sprijinul unităților particulare de învățământ, vă încurajăm să vă alăturați comunității ASP pentru a deveni membru.

Devino membru