Cum devin membru asp?

ASP înțelege și sprijină învățământul particular preuniversitar din România. ASP s-a înființat și există pentru a promova și apăra interesele unităților particulare de învățământ.

Pentru a deveni membru ASP trebuie îndeplinite următoarele condiții:

  • Unitatea de învățământ care aplică la statutul de membru al ASP trebuie să fie legal înființată prin ordinul de ministru de autorizare sau acreditare, sau prin decizii ale altor organisme de acreditare internațională recunoscute;
  • Asumarea prin cererea de aplicare, a angajamentului de a respecta diversitatea în conformitate cu legislația în vigoare, aplicarea și respectarea politicilor de nediscriminare în toate domeniile: admitere, angajare etc.
  • Respectarea normelor de moralitate, interzicerea oricăror activități care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor, a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi oricărei activități de natură politică şi prozelitismul religios.
Devino membru