Inițiative

REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar particular

Considerăm această inițiativă ca fiind principalul demers ce trebuie întreprins pentru a putea defini concret și corect din punct de vedere legislativ, poziția unităților de învățământ preuniversitar particular, în cadrul sistemului național de învățământ.

Regulamentul își propune să comprime într-un singur document legislativ toate prevederile legale, ce guvernează învățământul preuniversitar particular, din diverse legi, ordine de ministru, norme metodologice creând astfel un document legislativ unic, ce reglementează statutul învățământului preuniversitar particular din România.

Regulamentul își propune să clarifice și să completeze aspecte esențiale precum:

  • Procedura de înființare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular;
  • Reţeaua şcolară;
  • Autonomia organizatorică şi funcţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular;
  • Autonomia economico-financiară a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular. Caracterul nonprofit al activităţii;
  • Managementul unităţilor de învăţământ particular;
  • Beneficiari primari ai învăţământului preuniversitar particular;
  • Recrutarea / Selecţia / Angajarea / Formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar particular;
  • Documente şcolare şi recunoaşterea studiilor în învăţământul preuniversitar particular;

Documentul poate fi consultat AICI

Modificarea art. 9, pct. 2 și a art. 82, pct. 5 din Legea Educației nr.1/2011

ASP își propune, începând cu luna februarie a anului 2020, cu spijinul unităților de învățământ particular să înceapă o inițiativă legislativă cetățenească în conformitate cu prevederile art.74 pct. 1 din Constituția României: Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot, prin care dorim să amendăm două aspecte foarte importante pentru învățământul particular.

  • Primul aspect vizat este finanțarea de bază alocată doar nivelurilor acreditate ale unităților de învățământ (art.9, pct 2 Legea 1/2011). Această prevedere contravine art. 9, pct 5 din Legea educației nr. 1/2011 care precizează următoarele: Finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se face după principiul “resursa financiară urmează elevul”, în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui elev sau unui preşcolar se transferă la unitatea de învăţământ la care acesta învaţă. Ne dorim ca toate unitățile particulare să obțină finanțarea de bază în limitele stabilite de costul standard per elev pentru elevii și preșcolarii școlarizați în niveluri autorizat sau acreditate.

  • Al doilea aspect pe care dorim să îl amendăm este prevăzut în art. 82, pct 5. din Legea educației nr. 1/2011 care precizează că DOAR Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social. Ne dorim ca prin schimbarea legislativă propusă să nu mai fie ignorat dreptul copiilor din unitățile particulare de învățământ de a beneficia de burse. Avem copii în unitățile noastre școlare care merită a fi recompensați pentru rezultatele excepționale, avem copii în unitățile noastre școlare care primesc burse de școlarizare și care pot fi încadrați în condițiile de acordare a bursei de ajutor social.

          Contribuția fiecărui membru al ASP sau a oricărei persoane fizice sau juridice interesate este foarte importantă pentru noi. Dacă doriți să aduceți completări sau modificări textului Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar particular vă rugăm să ne scrieți la adresa de email: info@asp-romania.ro. Vă rugăm să ne menționați în textul emailului capitolul, articolul, punctul, litera la care doriți să faceți o completare/modificare și textul aferent.

          Pentru că demersul nostru are nevoie de sprijinul unităților particulare de învățământ, vă încurajăm să vă alăturați comunității ASP pentru a deveni membru.

Devino membru