Vă mulțumim că doriți să vă alăturați comunității ASP. Vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a vă sprijini și pentru a vă reprezenta interesele!

Pentru a deveni membru ASP trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

 • Unitatea de învățământ care aplică la statutul de membru alASP trebuie să fie legal înființată prin ordinul de ministru deautorizare sau acreditare, sau prin decizii ale altor organismede acreditare internațională recunoscute;
 • Asumarea prin cererea de aplicare, a angajamentului de arespecta diversitatea în conformitate cu legislația în vigoare,aplicarea și respectarea politicilor de nediscriminare în toatedomeniile: admitere, angajare etc.
 • Respectarea normelor de moralitate, interzicerea oricăroractivități care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizicăsau psihică a copiilor, a tinerilor, respectiv a personaluluididactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi oricăreiactivități de natură politică şi prozelitismul religios.

  2024 | FORMULAR DE ADEZIUNE

  1. INFORMAȚII DE CONTACT

  - câmpurile cu * sunt obligatorii.

  DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT / CODUL FISCAL*:

  ADRESA COMPLETA A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT*:

  ADRESA DE EMAIL*:

  NUMĂR DE TELEFON*:

  SITE WEB*:

  NUMELE REPREZENTANTULUI LEGAL*:

  2. PROFILUL UNITĂȚII DE ÎNVĂTĂMÂNT

  NIVEL AUTORIZAT

  ANTEPREȘCOLAR

  PREȘCOLAR

  PRIMAR

  GIMNAZIAL

  LICEAL

  POSTLICEAL

  NIVEL ACREDITAT

  ANTEPREȘCOLAR

  PREȘCOLAR

  PRIMAR

  GIMNAZIAL

  LICEAL

  POSTLICEAL

  LIMBA DE PREDARE(MATERN/INTENSIV):

  3. NUMĂR DE ELEVI / PREȘCOLARI

  ANTEPREȘCOLAR

  PREȘCOLAR

  PRIMAR

  GIMNAZIAL

  LICEAL

  POSTLICEAL

  4. INFORMAȚII DESPRE AUTORIZARE / ACREDITARE

  NUMELE INSTITUȚIEI CARE A ACORDAT AUTORIZAREA / ACREDITAREA:

  NUMĂRUL ȘI DATA DOCUMENTULUI(LOR) DE AUTORIZARE / ACREDITARE:

  DATA CELEI MAI RECENTE VIZITE DE EVALUARE:

  *Vă rugăm să ne transmiteți împreună cu acest formular toate documentele care atestă autorizarea/acreditarea pentru fiecare nivel de învățământ din instituția dumneavoastră.

  5. COTIZAȚIA PER AN*

  *Vă rugăm selectați căsuța corespunzătoare.

  0–>100 ELEVI (200 EURO)

  100–>200 ELEVI (350 EURO)

  200–>X ELEVI (500 EURO)

  ASP

  tel: 0722.502.522

  email: info@asp-romania.ro

  web: asp-romania.ro

  Devino membru