Statut ASP

ASOCIAȚIA ȘCOLILOR PARTICULARE (ASP) este persoană juridică română, de drept privat, nonprofit, independentă, apolitică, fără scop lucrativ. ASP se constituie și își desfășoară activitatea potrivit legislației române, în conformitate cu O.G. 26/2000 și cu prevederile Statutului.

SCOPUL ASP

Scopul principal al asociației este susținerea libertății oricărei persoane de a înființa instituții de învățământ cu respectarea principiilor democratice și dreptul la educație precum și accesul la formare profesională și formare continua al oricărei persoane, în conformitate cu Art. 14 al Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Asociația are ca scop crearea unui forum al unităților de învățământ preuniversitar particular, promovarea dreptului la pluralism în sistemul național de învățământ și dreptul de alegere al părinților, precum și rolul vital al independenței unităților de învățământ preuniversitar particular în societatea democratică modernă, sprijinirea intereselor unităților de învățământ preuniversitar particular, indiferent de profilul acestora și fără să discrimineze, care aderă și respectă  Declarația Universală a Drepturilor Omului și reprezentarea acestora în fața diferitelor autorități sau organizații similare, atât din țară cât și din străinătate, în fața diferitelor comisii sau grupuri de lucru din domeniul educației, fiind asumată ca persoană de interes în procedurile de consultări legislative ale autorităților de stat cu putere legislativă.

ACTIVITĂȚI

Activitățile asociației vor fi activități de colaborare, cooperare și activități de sprijin cu unitățile de învățământ preuniversitar particular și cu omoloagele naționale sau internaționale. Rolul asociației este să se implice și/sau să participe activ în Organizația Europeană a Școlilor Particulare și/sau Consiliul European al Asociațiilor Naționale ale Școlilor Independente. Asociația reprezintă membrii săi în fața diferitelor autorități sau organizații similare, atât din țară cât și din străinătate, în fața diferitelor comisii sau grupuri de lucru din domeniul educației, fiind asumată ca persoană de interes și partener de dialog în procedurile de consultări legislative și consultări sau dezbateri publice ale aparatului executiv și/sau legislativ, respectiv ale Parlamentului României sau ale Guvernului României.

ASOCIAȚIA ȘCOLILOR PARTICULARE nu are scop patrimonial, scopul său urmând a fi atins prin desfășurarea următoarelor activități:

 • Să stabilească mecanisme de sprijin și colaborare pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular autorizate/acreditate din România;
 • Să apere drepturile elevilor școlarizați în unitățile de învățământ particular;
 • Să ofere membrilor săi consultanță și sprijin juridic sau reprezentare în acțiuni colective în relația cu autoritățile statului;
 • Să disemineze informații de interes financiar sau executiv din sectorul educației particulare și să lucreze la crearea și implementarea unor norme și instrumente de susținere a managementului școlar și a statutului unităților particulare de învățământ;
 • Să ofere unităților de învățământ preuniversitar particular cadrul necesar pentru întâlniri și dezbateri din sectorul educației;
 • Să organizeze cursuri de formare/perfecționare pentru directorii sau reprezentanții școlilor particulare afiliate sau membre în asociație, în diferite arii de specialitate;
 • Să organizeze seminare, conferințe, congrese, forumuri sau grupuri de lucru, sau alte activități în legătură cu scopul Asociației sau în domeniul educației;
 • Alte activități de tipărire a revistelor și publicațiilor periodice de specialitate în domeniul educației prin diversele metode de tipărire;
 • Publicare de reviste, cărți sau alte materiale cu caracter științific și educațional inclusiv variante on-line;
 • Să sprijine inițiativele și proiectele unităților de învățământ preuniversitar particular;
 • Să creeze cadrul necesar pentru realizarea unor parteneriate instituționale între unitățile de învățământ preuniversitar.

 

Devino membru