misiunea noastră

ASP este asociația unităților de învățământ preuniversitar particular din România. ASP s-a înființat pentru a servi, sprijini și reprezenta unitățile particulare de învățământ – fondatorii, directorii, cadrele didactice și elevii prin:

  • Reprezentarea unităților de învățământ în fața Guvernului României, în fața autorităților cu atribuții legislative, în fața organismelor care gestionează învățământul din România și în fața oricărei persoane juridice de interes public sau private;
  • Oferirea de informații și sfaturi în domenii precum: juridic, financiar, resurse umane, marketing, evaluări externe ale ARACIP, inspecție școlară și curriculum;
  • Inițierea de proiecte legislative care să promoveze drepturile unităților particulare de învățământ, ale fondatorilor, ale angajaților și ale elevilor școlarizați în acestea;
  • Furnizarea de servicii de formare continuă pentru diferite categorii de personal, angajate în unitățile de învățământ particular
  • Facilitarea și coordonarea parteneriatelor între unitățile de învățământ membre ale ASP;
  • Oferirea accesului la informații despre tendințele actuale și evoluția învățământului din România precum și informații de interes specifice învățământului particular;
  • Promovarea oportunităților de angajare în cadrul rețelei de școli membre ale ASP.

ASP promovează autonomia și libertatea fiecărei unități de învățământ de a se dezvolta în direcția aleasă. Credem însă că unitățile particulare de învățământ trebuie să fie unite, să lucreze împreună, să se concentreze și pe problemele comune și nu în ultimul rând să vorbească cu mândrie despre contribuția pe care o aduc educației din România.

Totalul unităților particulare de învățământ distribuite pe nivel/regiuni

ASOCIAȚIA ȘCOLILOR PARTICULARE

Locație:  Strada Făgăraș nr. 9-13, sector 1, București

info@asp-romania.ro

Devino membru